Vabilo na redni letni Zbor članov ŠRD Škofljica

Upravni odbor Športno-rokometnega društva Škofljica sklicuje redni letni Zbor članov Športno rokometnega društva Škofljica.

 

Redni letni zbor članov ŠRD Škofljica bo v sredo, 22. februarja 2023, ob 19.00 uri v Kulturni dvorani Občine Škofljica, Šmarska cesta 3.

 

 

 

 

Vabljeni vsi člani društva in tudi drugi občani ter vsi, ki jih zanima kako poteka delo v društvu. Zbor članov ima predlagan naslednji dnevni red:

 1. otvoritev zbora članov,
 2. sprejem dnevnega reda,
 3. izvolitev organov zbora članov (delovno predsedstvo, zapisnikar in dva overovitelja zapisnika),
 4. poročilo predsednika društva o poslovanju društva za leto 2022, predstavitev programa dela društva za leto 2023 in finančnega načrta za leto 2023,
 5. obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2022,
 6. poročilo nadzornega odbora,
 7. poročilo disciplinske komisije,
 8. poročilo rokometne sekcije,
 9. volitve novih organov društva, torej upravnega odbora: predsednika, tajnika društva, blagajnika, predstavnikov sekcije in na predlog predsednika ter po potrditvi upravnega odbora izvolitev štirih izrednih članov,
 10. volitve treh predstavnikov v nadzorni odbor in treh predstavnikov za disciplinsko komisijo,
 11. predlogi in pobude in
 12. razno

 

Vljudno vabljeni!

Upravni odbor ŠRD Škofljica:
Igor Zupančič, predsednik

Več novic